ABRA Academy

Podmínky užívání

Používáním ABRA Academy souhlasíte s těmito podmínkami.

Podmínky užívání ABRA Academy zaručují spokojenost na straně účastníků, lektorů i provozovatele.

 1. Za lektora je považován zaměstnanec provozovatele, který vede kurz nabízený účastníkům k absolvování.
 2. Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí.
 3. Provozovatelem ABRA Academy je:
  ABRA Software a.s.

  IČO: 25097563
  DIČ: CZ29456541
  Jeremiášova 1422/7b,
  155 00 Praha 13

Přihlášením na kurz vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Obsah

Obsah ABRA Academy vytváříme pro zákazníky ABRA Software. ABRA Academy je vzdělávací portál, který pomáhá získávat znalosti v produktech ABRA Software. Obsah, který je zveřejněn na ABRA Academy přímo, či odkazem na jiná média např. YouTube, je určen pouze pro potřeby zákazníků ABRA Software a sdílení obsahu mimo okruh ABRA Software je zakázán.

Platby za kurz

Uživatelská školení (skupinové kurzy, video kurzy) jsou poskytována v rámci licenční služby zdarma. Absolvování pro klienty, kteří nemají platnou Licenční službu, je zpoplatněno. 

Účast na odborných seminářích je zpoplatněna vždy.

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě zálohového dokladu vystaveného provozovatelem. Po uskutečnění kurzu je účastníkovi vystaven finální daňový doklad.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit budoucího kurzu.

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není provozovatel povinen cenu kurzu vracet, viz. storno podmínky.

Storno podmínky

Přihlášením na kurz účastník souhlasí s těmito storno podmínkami:

Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 14 dnů před zahájením kurzu. Zastoupení jiného účastníka je samozřejmě možné. Pokud obdržíme storno nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 50% ceny. Pozdější storno nemůže být přijato a účastník hradí plnou cenu kurzu.

Storno podmínky platí i v případě, že zákazník má školení zdarma. V takovém případě je storno poplatek stanoven na 1500 Kč bez DPH.

Pokud není naplněna minimální kapacita nejpozději dva pracovní dny před konáním kurzu, má účastník možnost se odhlásit a dostat platbu zpět. Na tento případ se nevztahují storno podmínky.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů. 

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi. 

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail vzdelavani@abra.eu.

Zpětná vazba

Po kurzech sbíráme od účastníků jejich dojmy z obsahu kurzu, výkonu lektora a také se jich ptáme, co by měl vylepšit příště. Jsou to cenná data pro vylepšování budoucích kurzů.

Neúčast na kurzu, na který je účastník přihlášen

Pokud účastník nemůže na kurz dorazit, je třeba to oznámit co nejdříve, a to odhlášením z kurzu ve své účastnické administraci nebo informováním týmu ABRA Academy – údaje naleznete v sekci Kontakt.

Pokud není naplněna minimální kapacita nejpozději dva pracovní dny před konáním kurzu, má účastník možnost se odhlásit nebo bude upozorněn systémem, že se z nedostatku účastníků kurz nekoná.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravují naše Zásady zpracování osobních údajů. Celé znění podmínek.

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat účastníka. ABRA Academy funguje v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování ABRA Academy – vytváření kurzů provozovatelem a účast na kurzech z pohledu účastníka.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Zpracovat osobní údaje účastníka může provozovatel jen se souhlasem. Ten je udělován automaticky při přihlášení se na kurz.

Pokud si účastník nepřeje, aby jeho údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíše na vzdelavani@abra.eu požadavek.

Účastník může své osobní údaje kdykoli upravit. Má právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívá-li se, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Pokud účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých bude informován o novinkách na ABRA Academy.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud účastník nebude chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání ABRA Academy, informuje tým ABRA Academy, údaje naleznete v sekci Kontakt.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na ABRA Academy.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit ABRA Academy web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Souhlasíte?